Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Университетски центрове

  Покана за предложения

  12/04/2012

  Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане посредством програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания

  Информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.

  05/03/2012

  Информационни събития, посветени на възможностите за участие в конкурсите на специфичната програма „Идеи” на Седма рамкова програма.

  Покана за представяне на предложения

  15/02/2012

  Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2012 г.