Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Екип

  Участници в проекта от страна на Шуменския университет:

  • Екип за управление
  проф. д.и.н. Георги Колев – член на Управителния съвет 054/830 350 К1-111 rector@shu.bg
  Анка Стоянова – счетоводител 054/830 478054/830 495, в.235 K1-117 a.stoyanova@shu.bg
  Дияна Донева – счетоводител, оперативен 054/830 495, в.202 К1-116б d.doneva@shu.bg
  Радостина Адамидовска – технически сътрудник 054/830 495, в.150 К3-202 r.adamidovska@shu.bg
  Мая Конова – експерт (връзки с обществеността и масови комуникации) 054/830 358 K1-115в m.konova@shu.bg
  Наталия Найденова – технически сътрудник 054/830 309054/830 495, в. 215 К1-115б n.naydenova@shu.bg
  • Изследователи