Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Съобщения УНИТе

  Среща на административния екип

  28/08/2019

  Среща на административния екип за управление на Партньор ШУ с представители на УО и МОН – К. Гератлиев, Цв. Спасов, Ив. Иванов, Ст. Малиновска

  Участие в Семинар

  26/06/2019

  Тема: „Комуникация и наука в мрежовото общество“ Лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Богомил Калинов Среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“ Програма

  Представяне на проект УНИТе

  14/05/2019

  Представяне на проект УНИТе пред участниците и гостите по време на церемонията по награждаването на участниците в Турнира за Купата на декана