Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Участие в Семинар

  Тема: „Комуникация и наука в мрежовото общество“

  Лектори:

  • доц. д-р Елисавета Гурова;
  • д-р Калин Калинов;
  • Богомил Калинов

  Среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“

  Програма

  Публикувано на 26/06/2019