Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Интервю в Радио Шумен с доц. д-р Вежди Хасанов