Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.н. Пламен Борисов Дянков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 06/11/2020