Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Панайотов Русков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика)

  Кандидат: доц. д-р Стефан Панайотов Русков | EN

  Становища:

  Публикувано на 28/01/2020